Berita

Protected: Warta Pendurhakaan Terhadap Kerajaan Kecil

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Kerajaan Kecil Dalam Sebuah Negara

Mendirikan rumah tangga dalam bersuami isteri adalah kerajaan kecil dalam sebuah Negara.

Suami adalah Raja, Isteri adalah Permaisuri dan anak mereka sebagai waris pemerintahan dalam Kerajaan kecil itu. Segala Harta kekayaan permaisuri telah diamanahkan kepada suaminya sebagai Raja bagi mentadbir kerajaan kecil dengan sebaik-baiknya dibawah nuagan nikmat pemberian Allah S.W.T. Sekiranya Baginda Mangkat Maka Anak Sulung dari permaisuri di lantik penganti Raja dalam kerajaan kecil.

Isteri-isteri muda baginda adalah di bawah nuagan kuasa permaisuri di atas restu permaisuri  dibenarkan berkahwin dengan baginda Raja bagitulah juga adinda ayahanda bersama suaminya di atas budi restu permaisuri mereka duduk tumpang dalam keluarga yang patut mereka taat setia. Dan Anak-anak kandung baginda, anak-anak angkat dan anak-anak tiri baginda adalah dibawah nuagan kuasa Raja Muda yang patut mereka taat setia. Segala keperluan kebajikan mereka permaisuri dan Raja Muda melapurkan kepada Raja untuk membuat keputusan pengurusan kebajikan semua pihak bagi kerajaan kecil dalam sebuah Negara.

Taat setia semua pihak pada perintah Allah dapat menjaminkan keamanan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Melanggar akan perintah Allah dan hamba Allah yang menurut perintah Allah adalah satu pendurhakaan yang wajib diistiharkan agar masing—masing diingatkan dan menjadi tauladan keinsafan diikuti mohon maaf sucikan diri dan bertaubat nasuha bagi membersihkan diri dari segala dosa dan noda agar diterima pengampunan yang mutlak dari Allah S.W.T.

Lantikan Warisan Raja Muda yakni anak yang sulung baginda telah di Istiharkan oleh Ayahanda di restui oleh bonda permaisuri dan isteri-isteri muda baginda pada 26 Januari 2001 dan CD rakaman video telah di edarkan pada semua pihak dalam kerajaan kecil. Semua Pihak dibawah Nuangan kerajaan kecil Wajib patuh dan taat setia kepada Mohd Johar Bin Mohd Noor apabila Ayahanda Mohd Noor bin Haji Yakub kembali ke rahmatullah nanti.

Keterangan Jelas Wasiat dan Pelantikan Wakil Ayahanda Mohd Noor

Wasiat Dan Pelantikan Wakil Ayahanda sebagai Raja Muda dalam kerajaan Kecil dalam sebuah Negara pada 26 1 2001 hari Jumaat.

 

Mohd Noor Bin Yakub adalah Raja dalam kerajaan Kecil dalam sebuah Negara
Nombor Kad Pengenalan 300816-03-5025 (2235150)

Catitan bertulis semula ke atas wasiat rakaman video yang ayahanda Mohd Noor Bin Yakub (300816-03-5025) bersama anak sulung beliau Mohd.Johar Bin Mohd Noor (520426-02-5133) adalah seperti berikut:-

“Assalamualaikum waruhmatullahi wabarukatuh!”

“Bahawa saya hendak bagi tahu pada waris-waris yang dihormati sekelian. Sekiranya saya mati, encik Mohd Johar sebagai wakil saya. Mohd Johar terimalah wasiat ini. Sekiranya (ayah) mati harta kepunyaan ayah ini uruskan yang mana padan patut jual !!!jual. Yang mana yang orang hutang dekat ayah tolong kutip hutang itu. Yang ada ayah hutang orang pula tolong jelaskan hutang itu. Yang mana boleh jual !!! (jual harta ayahanda untuk jelaskan hutang) dan lepas itu baru kebumi ayah..Anak-anak ayahanda sekelian jangan buat bantahan apa-apa ke atas perkara tersebut. Hari ini Dua Puluh Enam haribulan (hari) Jumaat. (26-1-2001) Bersama ini encik Johar bersama ayah dan wasiat ayah kepada anak-anak ayah sekelian. Dan juga isteri-isteri ayah Che Sopiah, Hajah Rahmah Haji Awang dan Siti Rahmah Othman dan Haji Harun , Che Hapsah patuhlah wasiat saya ini. Harta saya jual bayar hutang. Orang yang berhutang Johar boleh kutip semua. Orang berhutang ayah, Johar kutip dan ayah yang berhutang Johar boleh bayar. Barulah kebumi ayah. Kalau tidak ayah tak izin kebumi.”

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu’alaikum waruhmatullahi wabarukaatuh.

Bukti rakaman video di alamat berikut. (Sila klik di sini)
http://www.youtube.com/watch?v=k7ZD7hmi-aY

Maksud beberapa ayat dalam wasiat yang tersebut di atas adalah seperti berikut
1. “Saya” bermaksud diri Mohd Noor Bin Yakub Nombor Kad Pengenalan 300816-03-5025 (2235150 lama) yang empunya harta, wang, syarikat-syarikat, rumah-rumah, seisi keluarga dan lain-lain yang berkaitan

2. “Bagi tahu” bermaksud memaklumkan sesuatu perintah atau arahan yang penerimannya, seisi keluarga wajib taat dan patuh.

3. “Waris-waris” bermaksud anak-anak kandung ayahanda, isteri-isteri ayahanda, adik kandung ayahanda bersama suaminya dan anak-anak adik kandung ayahanda, anak-anak tiri dan anak angkat yang menjadi tanggungjawab ayahanda Mohd Noor Bin Yakub yang menyara dan memelihara mereka.

4. “Mati” bermaksud meninggal dunia atau wafat atau kembali ke rahmatullah.

5 . “Wakil saya” bermaksud mengantikan diri Mohd Noor Bin Yakub yang telah meninggal dunia, menjalankan tugas seperti ayahanda masih hidup. Tugas beliau ialah seperti bertanggung-jawab dalam urusan keputusan pentadbiran keluarganya dan syarikat perniagaannya, harta-hartanya, wang dalam simpanan banknya, kenderaannya, rumah-rumah dan lain-lain yang berkaitan di amanahkan kepada Mohd Johar Bin Mohd Noor sebagai wakil beliau.

6. “harta kepunyaan ayah ini” bermaksud Mohd Noor bin Yakub Nombor Kad Pengenalan 300816-03-5025 / 2235150 yang empunya harta-harta, wang dalam simpanan bank, syer-syer perniagaan syarikat-syarikat, rumah-rumah, kenderaan dan lain-lain yang berkaitan.

7. “Mohd Johar terimalah wasiat ini” bermaksud terimalah amanah wasiat ayahanda sebagai pemegang amanah untuk memelihara dan menyara seisi keluarga ayahanda dan memelihara dan menjaga akan segala milik ayahanda yakni harta-harta, wang dalam bank-bank seperti Eoncap Islamic Bank Berhad (715426-H), Bank Simpanan Nasional Alor Setar No. Akaun 060594, Saham Bank Rakyat dan lain-lain bank, syarikat-syarikat seperti HARONOR JASA SEPAKAT SDN. BHD. (225236U), Growrich Sdn Bhd. dan lain-lain syarikat yang berkaitan, rumah-rumah dan lain-lain yang berkaitan yang menjadi milik Ayahanda Mohd Noor Bin Yakub (simati) dipindah-milik kepada Mohd.Johar Bin Mohd Noor, Nombor Kad Pengenalan 520426-02-5133 yakni orang yang diwasiatkannya dan semua pihak dalam keluarga wajib mengistiharkan harta wang ringgit yang diamanahkan oleh ayahanda untuk di satukan dalam keluarga bagi memudahkan pentadbiran seisi keluarga berjalan dengan adil, aman dan damai. Sesiapa yang tidak patuh akan wasiat ini adalah dianggap sebagai pendurhaka dan boleh didakwa di mahkamah dunia dan akhirat.

8. “Yang mana padan patut jual !!! jual !!!” bermaksud harta-harta yang empunya ayahanda apabila dipindah milik kepada wakil ayahanda (Mohd. Johar bin Mohd Noor) ditugaskan dalam wasiat bahawasanya bila difikirkan bahawa ia boleh dijual untuk mendapat wang yang boleh menguntungkan perniagaan bagi menampungkan kerugian atau hutang yang perlu dijelaskan segera.

9. “Yang mana yang orang hutang dekat ayah tolong kutip hutang itu” bermaksud bahawa yang menjadi wakil ayahanda (Mohd Johar bin Mohd Noor) dalam wasiat ayahanda bahawasanya beliau boleh mengutip kepada sesiapa yang berhutang dengan ayahanda sama ada dalam bentuk bersama ayahanda Mohd Noor Bin Yakub yakni wang simpanan dalam bank, syer-syer perniagaan atas nama mereka dan syarikat-syarikat, harta tanah yang diberi ke atas nama mereka (waris-waris ayahanda) yang ayahanda beri amanah kepada mereka di mana mereka tidak bayar satu sen pun kepada ayahanda, sesiapa yang berhutang dengan ayahanda yang mereka terikat dengan perjanjian menjelaskan hutang samada janji mulut atau bersurat dan lain yang berkaitan ke atas mereka yang berhutang dengan ayahanda yang perlu dijelaskan.

10. “Yang ada ayah hutang orang pula tolong jelaskan hutang itu.” Bermaksud bahawa yang menjadi wakil ayahanda (Mohd Johar bin Mohd Noor) sebagai pemegang amanah dalam wasiat bahawasanya beliau bersama waris-waris berkerjasama dan bertanggung jawab menjelaskan hutang yang ayahanda tanggung semasa hidup beliau dengan menjualkan harta yang ada, mengutip pada sesiapa yang berhutang seperti kepada sesiapa yang berhutang dengan ayahanda sama ada dalam bentuk akaun simpanan bank bersama ayahanda Mohd Noor Bin Yakub yakni wang simpanan dalam bank, syer-syer perniagaan atas nama mereka dan harta tanah yang diberi ke atas nama mereka (waris-waris ayahanda) sebagai pemegang amanah yang mereka tidak bayar satu sen pun kepada ayahanda, sesiapa yang berhutang dengan ayahanda yang mereka terikat dengan perjanjian menjelaskan hutang samada janji mulut atau bersurat dan lain yang berkaitan ke atas mereka yang berhutang dengan ayahanda yang perlu dijelaskan di kutip oleh wakil ayahanda untuk menjelaskan segala hutang-hutang ayahanda, seperti ayahanda berhutang kepada Bonda Pemaisuri Che Sopiah Binti Omar (320713-02-5084) Pemaisuri dalam kerajaan Kecil dalam sebuah Negara telah memelihara dan menyara hidup suaminya sejak beliau menjadi isteri ayahanda Mohd Noor Bin Yakub hasil dari pemberian modal harta dan kewangan dari ayahanda Bonda Omar bin Haji Mat Sirat (sejarah kedah) dan mereka memperolehi anak semasa hayat ayahanda seramai sepuluh orang yang masih hidup semasa di akhir hayat ayahanda sebagai suami Bonda Mohd Noor Bin Yakub. Dan juga Bonda telah memelihara dan menanggung saraan kepada anak angkat dan ramai anak-anak dari isteri-isteri suami Bonda dan anak-anak tiri daripada suami Bonda, adik kandung daripada suami Bonda, Hapsah Binti Yaakub K/P No: 350726-03-5094 dan suaminya Harun Bin Omar K/P No 250126-10-5011 / 2235060 dan anak-anak mereka berdua perlu dijelaskan hutang  kepada bonda untuk mendapat keredhaannya ke atas jasa bakti Bonda pada seisi keluarga.

11. “Anak-anak ayahanda sekelian jangan buat bantahan apa-apa ke atas perkara tersebut:” Semua pihak dalam keluarga wajib patuh dan sesiapa yang membuat bantahan dianggap sebagai pendurhaka pada wasiat ayahanda dan boleh didakwa di mahkamah dunia dan akhirat.

12. “Anak-anak ayahanda” bermaksud (a) anak-anak kandung ayahanda, (b)anak-anak tiri ayahanda dan (c) anak-anak angkat ayahanda.

12a. Anak-anak kandung ayahanda ialah:
(520426-02-5133) Mohd Johar Bin Mohd Noor Anak Sulung sebagai Raja Muda dalam kerajaan Kecil dalam sebuah Negara,
(550715-02-5313) Mohd Jamil Bin Mohd Noor Anak Kedua ,
(570519-02-5058) Nordiana Binti Mohd Noor Anak ketiga ,
(591207-02-5545) Mohd Roslan Bin Mohd Noor Anak Keempat,
(610209-02-5162) Nor Bardril Binti Mohd Noor Anak Kelima,
(621231-02-5451) Md Shahminar Bin Mohd Noor Anak Keenam ,
(640403-02-5321) Mohamad Zulhaimi Bin Mohamad Noor Anak Ketujuh ,
(670731-07-5333) Mohamad Adnan Bin Mohamad Noor Anak Kelapan ,
(671104-02-5403) Md Badrul Shah Bin Mohd NoorAnak Kesembilan,
(671127-07-5091) Mohd Nazri Bin Mohd Noor Anak Ke sepuluh ,
(681129-07-5713) Mohd Naeem Bin Mohd Noor Anak Ke sebelas ,
(700616-07-5033) Mohamad Nasir Bin Mohd NoorAnak Kedua belas ,
(701119-02-5654) Che Rosbaya Binti Mohd Noor Anak Ketiga belas ,
(710207-02-5384) Suraya Binti Mohd Noor Anak Keempat belas ,
(710816-02-5451) Mohd Saidinar Bin Mohd Noor Anak Kelima belas ,
(720614-025743) Mohd Rabil Shah Bin Mohd NoorAnak Keenam belas ,
(720818-02-5067) Jamal Sobri Bin Mohd Noor Anak Ketujuh belas ,
(730313-02-5992) Che Nor Bidari Binti Mohd Noor Anak Kelapanbelas ,
(740308-02-5241) Mohd Azhar Bin Mohd Noor Anak Kesembilan belas ,
(741018-02-5985) Mohd Zahir Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh ,
(760727-02-6001) Md Zaini Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh satu ,
(770812-02-5440) Rosbayu Binti Mohd Noor Anak Kedua puluh dua ,
(801201-02-5109) Mohd Sofian Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh tiga ,
(820714-02-6055) Mohd Ramadhan Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh empat,
(831103-02-5938) Rosmawati Binti Mohd Noor Anak Kedua puluh lima ,

(840214-02-5652) Saidina Khadijah Zaharah Khairulnisak Binti Mohd Noor Anak Kedua puluh enam,
(860509-02-5551) Mohd Saidi Amin Shah Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh tujuh,

(870907-02-5695) Mohd Hafiz Firdaus Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh lapan , dan
(890603-02-5045) Abi Ilham Bin Mohd Noor Anak Kedua puluh sembilan

12b. Anak angkat ayahanda ialah Hamidah Binti Mohd Noor 541105-02-5100 (4718929)

12c. Anak-anak tiri ayahanda seperti:
Mohd Fadli bin Shuib  760628-01-7089 (A3363600),
Mohamad Zabaidi Bin Omar (600231-02-5471),
Rosnani Binti Kadir, 651009-02-5730 (A0224941)
dan lain-lain

13 “isteri-isteri ayah” maksudnya isteri-isteri ayahanda yang sah disisi undang-undang syariah ialah yang pertama Che Sopiah Binti Omar (320713-02-5084) Pemaisuri dalam kerajaan Kecil dalam sebuah Negara,
yang kedua Siti Rahmah Binti Othman (470533-07-5500),
ketiga Rahmah Binti Awang (541202-02-5402),
keempat Siti Rahmah Binti Ismail Yatim (710101-02-5554)

14. “Haji Harun, Che Hajah Habsah” bermaksud adik kandung ayahanda yang nama penuhnya ialah Hapsah Binti Yaakub  350726-03-5094 (3713887) di mana Harun bin Omar (250126-10-5011 / 2235060) suami kepada Habsah Binti Yakub atau (ipar ayahanda telah meninggal dunia selepas wasiat ini diamanatkan) di mana, apa jua hutang-hutang Harun bin Omar tertanggung oleh isteri beliau Habsah Binti Yaakub dan anak-anak beliau, perlu dijelaskan hutang mereka kepada ayahanda atau wakil ayahanda dalam wasiat ayahanda itu.

15 “patuh wasiat saya ini” bermaksud semua yang terlibat wajib taat setia tidak berbelah bahagi akan apa jua keputusan yang dijalankan oleh wakil tunggal ayahanda dalam wasiat beliau seperti mana keputusan ayahanda lakukan semasa beliau masih hidup. Sesiapa yang tidak patuh akan wasiat ini adalah dianggap sebagai pendurhaka dan boleh didakwa di mahkamah dunia dan akhirat.

16. “Kalau tidak ayah tak izin kebumi” bermaksud berdosa besar di dunia dan akhirat pada mereka yang ingkar, maka semua pihak wajib mematuhi akan wasiat ayahanda Mohd Noor Bin Yakub tidak dapat tidak wajib dilaksanakan dengan sewajarnya akan wasiat beliau tanpa apa-apa bantahan dari mana-mana pihak. Apabila semua pihak patuh dan taat setia ke atas wasiat ayahanda barulah ayahanda disemadikan dengan aman disisi Allah Suhanahu wata’ala.

Wasiat ini dirakamkan pada hari Jumaat 26 haribulan Januari 2001.

Kebaikan Wasiat Ayahanda.

1. Ayahanda telah memberi wasiat untuk memudahkan bukan merumitkan

2. Ayahanda seorang yang buta huruf dan tidak tahu menulis sebab itu ayahanda mengarahkan pada saya untuk merakam video suara dan gambarnya untuk membuktikan kesahihan wasiat beliau.

3. Tujuannya untuk menyatukan seisi keluarga kembali seperti ayahanda masih hidup.

4. Memberi peluang pada diri kita untuk memperbaiki diri kita daripada perselisihan faham yang menyebabkan kita berdosa besar kesempatan bertaubat pada Allah Subhanahu wata’ala, apabila kita berdamai seperti ayahanda masih hidup. Yang ingin maju bertambahlah maju dalam bidang perniagaan, pertanian, perusahaan dan sebagainya untuk mengabdikan diri dan beriman pada Allah Subhanahu wata’ala.

5. Berma’afan dengan keampunan serta pembaharuan ikatan silaratul rahim yang lebih mantap.

6. Tiada siapa dipigirkan atau di abaikan akan tanggung jawab masing-masing untuk berkongsi rezeki pemberian Allah Subhanahu wata’ala.

7. Hidup dengan aman damai dengan terhapusnya hutang sesama kita.

8. Ayahanda di semadikan dengan aman disisi Allah Subhanahu wata’ala.

9. Dan lain-lain kebaikan yang kita boleh fikirkan bersama.

 

Matlamat wasiat ini.

1. Matlamat wasiat ini adalah untuk menyatukan keluarga di bawah seorang pemimpin yakni ketua keluarga (wakil ayahanda), yang taat setia dan beriman pada perintah tuhan dan semua pihak, seisi keluarga turut sama berbuat demikian.

2. Apabila semua pihak, seisi keluarga bersatu padu dapatlah wakil ayahanda sebagai pemengang amanah menjalankan tugas seperti ayahanda masih hidup untuk meneruskan perniagaan yang sedia ada agar semua pihak berjaya dalam meningkatkan keimanan diri mereka yang senantiasa berpandukan dengan nawaitu ‘Lillahita’ala’ (kerana Allah S.W.T.) yang menjadi esa dalam segala amalan kita. Segala zakat yang wajib dikeluarkan dan dapatlah disalurkan pada pihak yang berwajib (kerajaan) untuk dilaksanakan pada sekelian yang memerlukan bantuan.

3. Dengan itu saya membuat pengakuan yang benar bahawa ayahanda saya Mohd Noor Bin yakub bersama saya Mohd.Johar bin Mohd Noor dalam rakaman video pada hari Jumaat 26 haribulan, Januari 2001 mewasiatkan kepada saya, Mohd.Johar Bin Mohd Noor (520426-02-5133) sebagai wakil ayahanda dan pemegang amanah ke atas seisi keluarga ayahanda. Adalah benar akan hasrat ayahanda melantikkan saya sebagai wakilnya untuk menjaga waris-waris dan keluarga beliau seperti mana beliau masih hidup dengan aman dan sejahtera.

Dengan itu saya menerima wasiat ayahanda itu dengan ucapan “Lillahitaala. (kerana Allah Subhanahu Wa Ta’ala.)”

Layari Alamat Halaman Web berikut : http://www.youtube.com/watch?v=k7ZD7hmi-aY