BORANG CADANGAN ATAU USUL-USUL DI DALAM MAJLIS MESYUARAT WARIS-WARIS ALLAHYARHAM AYAHANDA MOHD NOOR BIN YAKUB TAHUN 2014

BORANG CADANGAN ATAU USUL-USUL  DI DALAM MAJLIS MESYUARAT WARIS-WARIS ALLAHYARHAM AYAHANDA MOHD NOOR BIN YAKUB TAHUN 2014

 

SAYA, (NAMA PENUH) ………………………………………………………………………………………….

NO. KAD PENGENALAN: ……………………………………NO TEL: ……………………………………..

ALAMAT: ……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

TARIKH CADANGAN / USUL-USUL:          ……..HARIBULAN……………………..TAHUN 20………….

 CADANGAN /USUL-USUL SAYA ADALAH SEPERTI BERIKUT:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

LAMPIRAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN DENGAN CADANGAN/ USUL-USUL ( SEKIRANYA ADA)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

INILAH CADANGAN / USUL-USUL SAYA AGAR DIPUTUSKAN DALAM MAJLIS MESYUARAT SAMADA DITERIMA/DITANGGUH/ DITOLAK

CATITAN KEPUTUSAN MESYUARAT……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEKIAN TERIMA KASIH.

YANG BENAR,

 

………………………………………………….

(………………………………………………………)